Que hàn thép carbon thấp

Que hàn thép carbon thấp

Que hàn thép carbon thấp

Que hàn thép carbon thấp

Que hàn thép carbon thấp
Que hàn thép carbon thấp
slider0 slider1 slider2 slider3

Que hàn thép carbon thấp

Thông tin tóm tắt sản phẩm

TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN:

-        Tiêu chuẩn Mỹ AWS E6013

-        Quy chuẩn Đăng kiểm: QCVN 21:2010/BGTVT-MW2

-        Tương đương: TCVN 3223–2000 E432R

-        Tương đương TC Nhật Bản / JIS D4313

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 302

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212