NSK

NSK

NSK

NSK

NSK
NSK
slider0 slider1 slider2 slider3

NSK-40TAC72

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 365

 

SL.NO. Mô tả Thương hiệu Size(mm) Trọng lượng /unit(kg) Quốc gia sản xuất
1 20TAC47B P4 NSK 20*47*15 0.13 NHẬT BẢN
2 25TAC62B P4 NSK 25 * 62 * 15 0.22 NHẬT BẢN
3 30TAC62B P4 NSK 30 * 62 * 15 0.23 NHẬT BẢN
4 30TAC72B P4 NSK 30*72*15 0.25 NHẬT BẢN
5 35TAC72B P4 NSK 35*72*15 0.3 NHẬT BẢN
6 40TAC72B P4 NSK 40*72*15 0.32 NHẬT BẢN
7 17TAC47 BSUC10PN7B NSK 17 * 47 * 15 0.11 NHẬT BẢN
8 20TAC47 BSUC10PN7B NSK 20*47*15 0.13 NHẬT BẢN
9 25TAC47 BSUC10PN7B NSK 25*62*15 0.24 NHẬT BẢN
10 30TAC47 BSUC10PN7B NSK 30*62*15 0.23 NHẬT BẢN
11 25TAC62 BSUC10PN7B NSK 25*62*15 0.24 NHẬT BẢN
12 30TAC62BSUC10PN7B NSK 30*62*15 0.23 NHẬT BẢN
13 35TAC72 BSUC10PN7B NSK 35*72*15 0.3 NHẬT BẢN
14 40TAC72 BSUC10PN7B NSK 40*72*15 0.26 NHẬT BẢN
15 45TAC75 BSUC10PN7B NSK 45*75*15 0.383 NHẬT BẢN
16 40TAC90 BSUC10PN7B NSK 40*90*20 0.65 NHẬT BẢN
17 50TAC100 BSUC10PN7B NSK 50*100*20 0.45 NHẬT BẢN
18 35BNR10 STYNDBLP4 NSK 35*62*28 0.328 NHẬT BẢN
19 40BNR10 STYNDBLP4 NSK 40*68*30 0.408 NHẬT BẢN
20 45BNR10 STYNDBLP4 NSK 45*75*32 0.492 NHẬT BẢN
21 60BNR10 STYNDBLP4 NSK 60*95*36 0.886 NHẬT BẢN
22 65BNR19 STYNDTP4 NSK 65*100*36 0.944 NHẬT BẢN
23 70BNR19 STYNDTP4 NSK 70*110*40 1.29 NHẬT BẢN
24 90BAR10SP4 NSK 90*140*45 1.198 NHẬT BẢN
25 100BAR10SP4 NSK 100*150*45 1.399 NHẬT BẢN
26 110BAR10SP4 NSK 110*170*54 2.11 NHẬT BẢN
27 120BAR10SP4 NSK 120*180*54 2.262 NHẬT BẢN
28 35BNR10XTYNDBBCA-01 NSK 35*62*56 0.54 NHẬT BẢN
29 40BNR10XTYNDBP4 NSK 40*68*30 0.408 NHẬT BẢN
30 35BNR10XTYNDBBCA-01(CeramicBall) NSK 35*62*56 0.54 NHẬT BẢN
31 40BNR10XTYNDBP4(CeramicBall) NSK 40*68*30 0.408 NHẬT BẢN
32 65BAR 10STYNDBLP4 NSK 65*100*66 0.894 NHẬT BẢN
33 NN3011MBKRCC1P4 NSK 55*90*26 0.62 NHẬT BẢN
34 NN3020KC1NAP4 NSK 100*150*37 2.17 NHẬT BẢN
35 NN3026KC1NAP4 NSK 130*200*52 5.57 NHẬT BẢN
36 NN3020MBKRCC1P4 NSK 100*150*37 2.17 NHẬT BẢN
37 NN3026MBKRCC1P4 NSK 130*200*52 5.57 NHẬT BẢN
38 NN3030K NSK 150*225*56 7.3 NHẬT BẢN
39 NN3030KRCC1P4 NSK 150*225*56 7.3 NHẬT BẢN
40 NN3030KRCC1P5 NSK 150*225*56 7.3 NHẬT BẢN
41 NN3036K NSK 180*280×74 15.6 NHẬT BẢN
42 NN3036KRCC1P4 NSK 180*280*74 15.6 NHẬT BẢN
43 NN3036KRCC1P5 NSK 180*280*74 15.6 NHẬT BẢN
44 NN3030MBKRCC1P4 NSK 150*225*56 7.3 NHẬT BẢN
45 NN3030MBKRCC1P5 NSK 150*225*56 7.3 NHẬT BẢN
46 NN3036MBKRCC1P4 NSK 180*280*74 15.6 NHẬT BẢN
47 NN3036MBKRCC1P5 NSK 180*280*74 15.6 NHẬT BẢN

Sản phẩm cùng loại

NSK 22220 EAE4C3
Giá: Liên hệ
VÒNG BI NSK 6324
Giá: Liên hệ
    NSK 23226CC
Giá: Liên hệ
VÒNG BI NSK 32032
Giá: Liên hệ
NSK 6210 DDUCM
Giá: Liên hệ
NSK HR32222J
Giá: Liên hệ
VÒNG BI NSK 30305
Giá: Liên hệ
NSK 65BNR10STYNDUELP4Y
Giá: Liên hệ

0908.084.212