Đồng hồ chênh áp Magnehelic

Đồng hồ chênh áp Magnehelic

Đồng hồ chênh áp Magnehelic

Đồng hồ chênh áp Magnehelic

Đồng hồ chênh áp Magnehelic
Đồng hồ chênh áp Magnehelic
slider0 slider1 slider2 slider3

Đồng hồ chênh áp Magnehelic

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Manufacturer : Dwyer 
Origin : USA
Series : 2000
Size : 4” 
Accuracy : 2%
Tempt. Limit : up to 60 Degree C
Process Connection: 1/8” F NPT 

Giá: 1 VNĐ
Lượt xem: 419

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212