Cáp điện trung thế CXV/SE-3 x 150 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Cáp điện trung thế CXV/SE-3 x 150 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Cáp điện trung thế CXV/SE-3 x 150 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Cáp điện trung thế CXV/SE-3 x 150 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Cáp điện trung thế CXV/SE-3 x 150 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT
Cáp điện trung thế CXV/SE-3 x 150 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT
slider0 slider1 slider2 slider3

Cáp điện trung thế CXV/SE-3 x 150

Thông tin tóm tắt sản phẩm

C : Cáp ruột đồng/ Copper conductor
A : Cáp ruột nhôm/ Aluminum conductor
CWS : Màn chắn sợi đồng/ Copper wire screen
CTS : Màn chắn băng đồng/ Copper tape screen
CS : Màn chắn đồng/ Copper screen
E : Cách điện XLPE/ XLPE insulation
V: Cách điện/bọc lót/vỏ bọc PVC/ PVC insulation/inner covering/ outer sheath
DSTA : Giáp 2 băng thép/ Double steel tape armour
DATA : Giáp 2 băng nhôm/ Double aluminum tape armour
AW : Giáp sợi nhôm/ Aluminum wire armour
SW : Giáp sợi thép/ Galvanized steel wire armour
W : Chống thấm/ Water blocking

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 109

1

1C x 50 SQMM (CU/XLPE/PVC)

m

1

     

 

2

1C x 70 SQMM (CU/XLPE/PVC)

m

1

      

3

3C x 50 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

       

4

3C x 70 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

    

5

3C x 95 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

     

6

3C x 120 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

  

7

3C x 150 SQMM (Chống thấm doc)

m

1

 

8

3C x 185 SQMM (Chống thấm doc)

m

1

 

9

3C x 240 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

  

 

Cáp 35/ 40.5 kV - Cu/ XLPE/ PVC/ DSTA/ PVC-W

1

1C x 50 SQMM (CU/XLPE/PVC)

m

1

      

 

2

3C x 50 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

     

3

3C x 70 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

     

4

3C x 95 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

     

5

3C x 120 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

     

6

3C x 150 SQMM (Chống thấm doc)

m

1

 

7

3C x 185 SQMM (Chống thấm doc)

m

1

 

8

3C x 240 SQMM (Chống thấm dọc)

m

1

 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212