Cáp điện CADIVI một lõi , ruột đồng -CV 4.0 (7/0.85) - 450/750V

Cáp điện CADIVI một lõi , ruột đồng -CV 4.0 (7/0.85) - 450/750V

Cáp điện CADIVI một lõi , ruột đồng -CV 4.0 (7/0.85) - 450/750V

Cáp điện CADIVI một lõi , ruột đồng -CV 4.0 (7/0.85) - 450/750V

Cáp điện CADIVI một lõi , ruột đồng -CV 4.0 (7/0.85) - 450/750V
Cáp điện CADIVI một lõi , ruột đồng -CV 4.0 (7/0.85) - 450/750V
slider0 slider1 slider2 slider3

Cáp điện CADIVI một lõi , ruột đồng -CV 4.0 (7/0.85) - 450/750V

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 415

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212