VÒNG BI NSK 6324

VÒNG BI NSK 6324

VÒNG BI NSK 6324

VÒNG BI NSK 6324

VÒNG BI NSK 6324
VÒNG BI NSK 6324
slider0 slider1 slider2 slider3

VÒNG BI NSK 6324

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Một số thông số cơ bản:

Kích thước sản phẩm:

 • - d: 120 (mm)
 • - D: 260 (mm)
 • - B: 55 (mm)

 

Giới hạn tốc độ:

 • - Tốc độ tham khảo: 5600 (r/min)
 • - Tốc độ giới hạn: 3400 (r/min)

Giới hạn tải trọng:

 • - Tải trọng động: (kN)
 • - Tải trọng tĩnh: 186 (kN)
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 621

Kích thước sản phẩm:

 • - d: 120 (mm)
 • - D: 260 (mm)
 • - B: 55 (mm)

Giới hạn tải trọng:

 • - Tải trọng động: (kN)
 • - Tải trọng tĩnh: 186 (kN)

Giới hạn tốc độ:

 • - Tốc độ tham khảo: 5600 (r/min)
 • - Tốc độ giới hạn: 3400 (r/min)

Các thông số khác:

 • - Giới hạn mỏi: 0.017 (kN)
 • - Khối lượng: 12.5 (kg)

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212