Van thủy lực điện từ Yuken - Nhật Bản

Van thủy lực điện từ Yuken - Nhật Bản

Van thủy lực điện từ Yuken - Nhật Bản

Van thủy lực điện từ Yuken - Nhật Bản

Van thủy lực điện từ Yuken - Nhật Bản
Van thủy lực điện từ Yuken - Nhật Bản
slider0 slider1 slider2 slider3

Van thủy lực điện từ Yuken - Nhật Bản

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 570

Van size 3: DSG-03-2B2-A240/24V, DSG-03-2C2-A240/24V/110V, DSG-03-3C3-A240/24V, DSG-03-3C4-A240/24V, DSG-03-3C5-A240/24V, DSG-03-3C6-A240/24V, DSG-03-3C8-A240/24V, DSG-03-3C9-A240/24V, DSG-03-3C10-A240/24V, DSG-03-3C12-A240/24V
Van size 4: DSHG-04-3C2-A220/110/24V, DSHG-04-2B2-A220/110/24V, DSHG-04-3C4-A220/110/24V, DSHG-04-3C6-A220/110/24V, 
Van size 6: DSHG-06-3C2-A220/110/24V, DSHG-06-2B2-A220/110/24V, DSHG-06-3C4-A220/110/24V, DSHG-06-3C6-A220/110/24V, 
Van size 10: DSHG-10-3C2-A220/110/24V, DSHG-10-2B2-A220/110/24V, DSHG-10-3C4-A220/110/24V, DSHG-10-3C6-A220/110/24V

  Size 1 (hay size 2): lưu lượng max (max flow) là 63 lít/phút ze 2): lưu lượng max (max flow) là 63 lít/phút

Size 3: lưu lượng max là 120 lít/phút
Size 4: lưu lượng max là 300 lít/phút
Size 6: lưu lượng max là 500 lít/phút
Size 10: lưu lượng max là 1100 lít/phút

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212