Van thủy lực điện từ Yuken DSG-01-2B2 japan

Van thủy lực điện từ Yuken DSG-01-2B2 japan

Van thủy lực điện từ Yuken DSG-01-2B2 japan

Van thủy lực điện từ Yuken DSG-01-2B2 japan

Van thủy lực điện từ Yuken DSG-01-2B2 japan
Van thủy lực điện từ Yuken DSG-01-2B2 japan
slider0 slider1 slider2 slider3

Van thủy lực điện từ Yuken DSG-01-2B2 japan

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 165

Van thủy lực điện từ Yuken - Nhật (made in japan)
Van size 1 Gồm các model: 
DSG-01-2B2-A240/24V, DSG-01-2C2-A240/24V/110V, DSG-01-3C3-A240/24V, DSG-01-3C4-A240/24V, DSG-01-3C5-A240/24V, DSG-01-3C6-A240/24V, DSG-01-3C8-A240/24V, DSG-01-3C9-A240/24V, DSG-01-3C10-A240/24V, DSG-01-3C12-A240/24V.
Size 1 (hay size 2): lưu lượng max (max flow) là 63 lít/phút ze 2): lưu lượng max (max flow) là 63 lít/phút

 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212