THÙNG TRÒN 60 LÍT

THÙNG TRÒN 60 LÍT

THÙNG TRÒN 60 LÍT

THÙNG TRÒN 60 LÍT

THÙNG TRÒN 60 LÍT
THÙNG TRÒN 60 LÍT
slider0 slider1 slider2 slider3

THÙNG TRÒN 60 LÍT

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 134

No.632


Đơn vị               Cái

Kích thước  49 x 49 x 52 cm

Qui cách  5 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Đỏ, Dương, Lá, 

Trắng 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212