THÙNG CHỮ NHẬT 10 LÍT

THÙNG CHỮ NHẬT 10 LÍT

THÙNG CHỮ NHẬT 10 LÍT

THÙNG CHỮ NHẬT 10 LÍT

THÙNG CHỮ NHẬT 10 LÍT
THÙNG CHỮ NHẬT 10 LÍT
slider0 slider1 slider2 slider3

THÙNG CHỮ NHẬT 10 LÍT

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 116

No.H115

 

Đơn vị               Cái

Kích thước  43 x 28 x 15 cm

Qui cách  5 Cái/Kiện

Nguyên liệu PP

Màu sắc Không 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212