MÀNG PE QUẤN PALLET

MÀNG PE QUẤN PALLET

MÀNG PE QUẤN PALLET

MÀNG PE QUẤN PALLET

MÀNG PE QUẤN PALLET
MÀNG PE QUẤN PALLET
slider0 slider1 slider2 slider3

MÀNG PE QUẤN PALLET

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 246

17micx500mmx2.5kg loi 500g
17micx500mmx3.1kg loi 500g
17micx500mmx3.3kg loi 300g
17micx500mmx3.1kg loi 800g
17micx500mmx2.5kg loi 500g
20micx500mmx2.8kg loi 300g
20micx500mmx3.1kg loi 500g

Màng quấn máy

23micx500mmx14kgxloi 1,2kg
23micx500mmx15kgxloi 1,2kg
23micx500mmx16kgxloi 1,2kg

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212