Đầu nối khí nén SMC thẳng

Đầu nối khí nén SMC thẳng

Đầu nối khí nén SMC thẳng

Đầu nối khí nén SMC thẳng

Đầu nối khí nén SMC thẳng
Đầu nối khí nén SMC thẳng
slider0 slider1 slider2 slider3

Đầu nối khí nén SMC thẳng

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Model
Tuber(Metric) PUC4  PUC6 PUC8 PUC10 PUC12 PUC14 PUC16
Tube (inch) PUC5/32 PUC3/16 PUC1/4 PUC5/16 PUC3/8 PUC1/2 PUC16
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 323

Model
Tuber(Metric) PUC4  PUC6 PUC8 PUC10 PUC12 PUC14 PUC16
Tube (inch) PUC5/32 PUC3/16 PUC1/4 PUC5/16 PUC3/8 PUC1/2 PUC16

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212