Cáp điều khiển Sangjin không có lưới chống nhiễu

Cáp điều khiển Sangjin không có lưới chống nhiễu

Cáp điều khiển Sangjin không có lưới chống nhiễu

Cáp điều khiển Sangjin không có lưới chống nhiễu

Cáp điều khiển Sangjin không có lưới chống nhiễu
Cáp điều khiển Sangjin không có lưới chống nhiễu
slider0 slider1 slider2 slider3

Cáp điều khiển Sangjin không có lưới chống nhiễu

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 207

Cáp điều khiển Sangjin có lưới chống nhiễu: 

+. 2C*0.5SQmm   

+. 3C*0.5SQmm

+.4C*0.5SQmm

+ 5C*0.5SQmm

+6C*0.5SQmm

+7C*0.5SQmm

+8C*0.5SQmm

+9C*0.5SQmm

+10C*0.5SQmm

+12C*0.5SQmm

+12C*0.5SQmm

+16C*0.5SQmm

+20C*0.5SQmm

+30C*0.5SQmm

+. 2C*0.75SQmm   

+. 3C*0.75SQmm

+.4C*0.75SQmm

+ 5C*0.75SQmm

+6C*0.75SQmm

+7C*0.75SQmm

+8C*0.75SQmm

+9C*0.75SQmm

+10C*0.75SQmm

+12C*0.75SQmm

+12C*0.75SQmm

+16C*0.75SQmm

+20C*0.75SQmm

+30C*0.75SQmm

+. 2C*1.25SQmm   

+. 3C*1.25SQmm

+.4C*1.25SQmm

+ 5C*1.25SQmm

+6C*1.25SQmm

+7C*1.25SQmm

+8C*1.25SQmm

+9C*1.25SQmm

+10C*1.25SQmm

+12C*1.25SQmm

+12C*1.25SQmm

+16C*1.25SQmm

+20C*1.25SQmm

+30C*1.25SQmm

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212