BỘ LỌC CKD

BỘ LỌC CKD

BỘ LỌC CKD

BỘ LỌC CKD

BỘ LỌC CKD
BỘ LỌC CKD
slider0 slider1 slider2 slider3

BỘ LỌC CKD

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Module F.R.L. là một tiêu chuẩn quan trọng gồm các dòng khác nhau có kích thước (chiều rộng / chiều sâu)
thiết kế gọn và thống nhất bao gồm cho mỗi bộ lọc (F), điều tiết(R), và bôi trơn (L), tạo ra một hiệu suất làm việc thống nhất trongchức năng, hoạt động, cũng như dễ dàng trong việc bảo trì, và an toàn cho người sử dụng

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 186

BỘ LỌC CKD

Kích thướt thiết kế mô-đun nhỏ gọn bao gồm các bộ phận quan trọng như các bộ lọc, điều chỉnh áp, và bộ bôi trơn được thống nhất với nhau.
Thiết bị làm từ vật liệu nhôm và phủ lên lớp nhựa làm cho trọng lượng nhẹ dễ vận chuyển, độ bền cũng cao

Các dòng sản phẩm của bộ lọc CKD

MODEL:

C1000-W 
C2000-W 
C2500-W 
C3000-W 
C4000-W 
C6500-W 
C8000-W
F1000-W 
F2000-W 
F3000-W 
F3000-W 
F4000-W 
F6000-W 
F8000-W
R1000-W 
R2000-W 
R2000-W 
R3000-W 
R4000-W 
R6000-W 
R8000-W
L1000-W 
L3000-W 
L3000-W 
L3000-W 
L4000-W 
L8000-W 
L8000-W
C1010-W 
C2010-W 
C3010-W 
C4010-W 
C8010-W
W1000-W 
W2000-W
W3000-W 
W4000-W 
W8000-W
L1000-W
L3000-W 
L3000-W 
L4000-W 
L8000-W
C1020-W 
C2020-W 
C2520-W 
C3020-W 
C4020-W 
C6020-W 
C8020-W
F1000-W 
F2000-W 
F3000-W 
F3000-W 
F4000-W 
F6000-W 
F8000-W
R1000-W 
R2000-W 
R2000-W 
R3000-W 
R4000-W 
R6000-W 
R8000-W
C1030-W 
C2030-W 
C2530-W 
C3030-W 
C4030-W 
C6030-W 
C8030-W
F1000-W 
F2000-W 
F3000-W 
F3000-W 
F4000-W 
F6000-W 
F8000-W
M1000-W 
M2000-W 
M3000-W 
M3000-W 
M4000-W 
M6000-W 
M8000-W
R1000-W 
R2000-W 
R2000-W 
R3000-W 
R4000-W 
R6000-W 
R8000-W
C1040-W 
C2040-W 
C3040-W 
C4040-W 
C8040-W
W1000-W 
W2000-W 
W3000-W 
W4000-W 
W8000-W
M1000-W 
M2000-W 
M3000-W 
M4000-W 
M8000-W
C1050-W 
C2050-W 
C2550-W 
C3050-W 
C4050-W 
C6050-W 
C8050-W
R1000-W 
R2000-W 
R2000-W 
R3000-W 
R4000-W 
R6000-W 
R8000-W
M1000-W 
M2000-W 
M3000-W 
M3000-W 
M4000-W 
M6000-W 
M8000-W
C1060-W 
C2060-W 
C3060-W 
C4060-W 
C6060-W 
C8060-W
F1000-W 
F2000-W 
F3000-W 
F4000-W 
F6000-W 
F8000-W
M1000-W 
M2000-W 
M3000-W 
M4000-W 
M6000-W 
M8000-W

 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212