Xích công nghiệp TSUBAKI

Xích công nghiệp TSUBAKI

Xích công nghiệp TSUBAKI

Xích công nghiệp TSUBAKI

Xích công nghiệp TSUBAKI
Xích công nghiệp TSUBAKI
slider0 slider1 slider2 slider3

Xích công nghiệp TSUBAKI

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Kho: còn hàng

Xich 35 -1R, 40 -1R, 50 -1R, 60 – 1R........

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 113

Chi tiết sản phẩm

Tên xích, ký hiệu xích, tiêu chuẩn xích Trang  chủ WED của xích   Hình ảnh và thông số kỹ thuật của xích 
Xích Công Nghiệp 35(06B) Tiêu Chuẩn DIN    
Xích Công nghiệp 35 tiêu Chuẩn ANSI    
Xích Công Nghiệp 40 (08B) Tiêu Chuẩn DIN    
Xích Công Nghiệp 40 Tiêu Chuẩn ANSI    
Xích công nghiệp 50 (10B) tiêu chuẩn DIN    
Xích Công Nghiệp 50 Tiêu Chuẩn ANSI    
Xích Công Nghiệp 60 (12B) Tiêu Chuẩn DIN    
Xích Công Nghiệp 60 tiêu Chuẩn ANSI    
Xích Công nghiệp 80 (16B)  Tiêu Chuẩn DIN    
Xích Công Nghiệp 80 Tiêu Chuẩn ANSI    
Xích Công Nghiệp 100(20B) Tiêu Chuẩn DIN     
Xích Công Nghiệp 100 tiêu Chuẩn ANSI    
Xích Công nghiệp 120 (24B) Tiêu Chuẩn DIN    
Xích Công Nghiệp 120 Tiêu Chuẩn ANSI    
Xích Công Nghiệp 140 (28B) Tiêu Chuẩn DIN     
Xích Công Nghiệp 140 Tiêu Chuẩn ANSI    
Xích Công Nghiệp 160 (32B) Tiêu Chuẩn DIN    
Xích Công Nghiệp 160 tiêu Chuẩn ANSI    
Xích Công Nghiệp 180 Tiêu Chuẩn ANSI     
Xích Công Nghiệp 200 (40B) Tiêu Chuẩn DIN    
Xích Công Nghiệp 200 Tiêu Chuẩn ANSI    
     

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212