VÒNG BI NSK 32032

VÒNG BI NSK 32032

VÒNG BI NSK 32032

VÒNG BI NSK 32032

VÒNG BI NSK 32032
VÒNG BI NSK 32032

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

VÒNG BI NSK 32032

Thông tin tóm tắt sản phẩm

MỘT SỐ THÔNG SỐ CƠ BẢN:

Kích thước sản phẩm:

 • - d: 160 (mm)
 • - D: 240 (mm)
 • - B: 51 (mm)

Giới hạn tải trọng:

 • - Tải trọng động: (kN)
 • - Tải trọng tĩnh: 780 (kN)

Giới hạn tốc độ:

 • - Tốc độ tham khảo: 1800 (r/min)
 • - Tốc độ giới hạn: 2400 (r/min)

Các thông số khác:

 • - Giới hạn mỏi: 78 (kN)
 • - Khối lượng: 7.75 (kg)
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 6106

Kích thước sản phẩm:

 • - d: 160 (mm)
 • - D: 240 (mm)
 • - B: 51 (mm)

Giới hạn tải trọng:

 • - Tải trọng động: (kN)
 • - Tải trọng tĩnh: 780 (kN)

Giới hạn tốc độ:

 • - Tốc độ tham khảo: 1800 (r/min)
 • - Tốc độ giới hạn: 2400 (r/min)

Các thông số khác:

 • - Giới hạn mỏi: 78 (kN)
 • - Khối lượng: 7.75 (kg)

Sản phẩm cùng loại

NSK 22220 EAE4C3
Giá: Liên hệ
VÒNG BI NSK 6324
Giá: Liên hệ
  NSK 23226CC
Giá: Liên hệ
NSK 6210 DDUCM
Giá: Liên hệ
NSK HR32222J
Giá: Liên hệ
VÒNG BI NSK 30305
Giá: Liên hệ
NSK 65BNR10STYNDUELP4Y
Giá: Liên hệ
NSK 51104
Giá: Liên hệ

0908.084.212