STNC TGC80*700

STNC TGC80*700

STNC TGC80*700

STNC TGC80*700

STNC TGC80*700
STNC TGC80*700
slider0 slider1 slider2 slider3

STNC TGC80*700

Thông tin tóm tắt sản phẩm
  • Hành trình: 80mm

  • Đường kính: 700mm

  • Áp suất hoạt đông: 1.35 Mpa.

  • Vận tốc: 50 ~ 800 mm/s

  • Port size: G3/8

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 437

XYLANH KHÍ STNC TGC80*600
XYLANH KHÍ STNC TGC80*800
XYLANH KHÍ STNC TGC80*900
XYLANH KHÍ STNC TGC80*1000
XYLANH KHÍ STNC TGC100*25
XYLANH KHÍ STNC TGC80*450
XYLANH KHÍ STNC TGC80*400
XYLANH KHÍ STNC TGC80*350
XYLANH KHÍ STNC TGC80*300
XYLANH KHÍ STNC TGC80*160
XYLANH KHÍ STNC TGC80*250
XYLANH KHÍ STNC TGC80*200
XYLANH KHÍ STNC TGC80*150
XYLANH KHÍ STNC TGC80*100
XYLANH KHÍ STNC TGC80*125

 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212