Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Schneider RM22TR31

Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Schneider RM22TR31

Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Schneider RM22TR31

Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Schneider RM22TR31

Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Schneider RM22TR31
Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Schneider RM22TR31
slider0 slider1 slider2 slider3

Rờ Le Bảo Vệ Mất Pha Schneider RM22TR31

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 108

Giám sát mạch điện 3 pha 220V, bảo vệ động cơ và các loại tải khác trước sự cố nguồn
– Thứ tự pha
– Mất một hay nhiều pha
– Sụt áp và quá áp

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212