Rờ Le Bảo Vệ Lệch Pha Schneider RM4TA32

Rờ Le Bảo Vệ Lệch Pha Schneider RM4TA32

Rờ Le Bảo Vệ Lệch Pha Schneider RM4TA32

Rờ Le Bảo Vệ Lệch Pha Schneider RM4TA32

Rờ Le Bảo Vệ Lệch Pha Schneider RM4TA32
Rờ Le Bảo Vệ Lệch Pha Schneider RM4TA32
slider0 slider1 slider2 slider3

Rờ Le Bảo Vệ Lệch Pha Schneider RM4TA32

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 96

Giám sát mạch điện 3 pha, bảo vệ động cơ và các loại tải
khác trước sự cố nguồn
– Thứ tự pha (tất cả các loại)
– Mất một hay nhiều pha (tất cả các loại)
– Sụt áp (RM4 TU)
– Sụt áp và quá áp (RM4 TR)
– Lệch pha (RM4 TA

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212