QUE HÀN THÉP CARBON THẤP KT- 6013

QUE HÀN THÉP CARBON THẤP KT- 6013

QUE HÀN THÉP CARBON THẤP KT- 6013

QUE HÀN THÉP CARBON THẤP KT- 6013

QUE HÀN THÉP CARBON THẤP KT- 6013
QUE HÀN THÉP CARBON THẤP KT- 6013
slider0 slider1 slider2 slider3

QUE HÀN THÉP CARBON THẤP KT- 6013

Thông tin tóm tắt sản phẩm

TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG VÀ HỢP CHUẨN:

-        Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN: 3223-2000-431R.

-        Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 21:2010/BGTVT-MW1

-        Tiêu chuẩn Mỹ: ASME/AWS E 6013

-        Tiêu chuẩn Nhật:  JIS  D431

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 257

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212