Ống Sang-A phi 8 U0855

Ống Sang-A phi 8 U0855

Ống Sang-A phi 8 U0855

Ống Sang-A phi 8 U0855

Ống Sang-A phi 8 U0855
Ống Sang-A phi 8 U0855
slider0 slider1 slider2 slider3

Ống Sang-A phi 8 U0855

Thông tin tóm tắt sản phẩm
1 Ống SangA đường kính 4mm 
  OD=4mm, ID=2.5mm, 200M, 100M, 50M
2 Ống SangA đường kính 6mm
  OD=6mm, ID=4mm,  200M, 100M, 50M
3 Ống SangA đường kính 8mm
  OD=8mm, ID=5mm,  200M, 100M, 50M
4 Ống SangA đường kính  10mm  200M, 100M, 50M
  OD=10mm, ID=6.5mm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 132

1 Ống SangA đường kính 4mm 
  OD=4mm, ID=2.5mm, 200M, 100M, 50M
2 Ống SangA đường kính 6mm
  OD=6mm, ID=4mm,  200M, 100M, 50M
3 Ống SangA đường kính 8mm
  OD=8mm, ID=5mm,  200M, 100M, 50M
4 Ống SangA đường kính  10mm  200M, 100M, 50M
  OD=10mm, ID=6.5mm

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212