Bạc đạn, dây belt, nhông xích công nghiệp, Coupling, khớp nối trục, Khóa trục, Powerlock, tool...

GỐI ĐỠ ASHAI

GỐI ĐỠ ASHAI

GỐI ĐỠ ASHAI

GỐI ĐỠ ASHAI

GỐI ĐỠ ASHAI
GỐI ĐỠ ASHAI

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

Gối đỡ bạc đạn ASAHI

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Gối Đỡ ASAHI dùng trong các nghành công nghiệp nặng như nghiền đá, xi măng sắt thép, bao bì ....

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1835

CÁC MODEL CÙNG CHỦNG LoẠI  
 UC-UK-NUPK- UCFC-UCFL                  
STT Mã Số Kích Thước                  
1 UK204   30 UK317   64 UC319   96 NJ215E      75X130X25
2 UK205   31 UK318   65 NUPK208   97 NJ216E 80X140X26
3 UK206   32 UK319   66 NUPK209   98 NJ217E 85X150X28
4 UK207   33 UC204 20X47X31 67 NUPK210   99 NJ218E 90X160X30
5 UK208   34 UC205 25X52X34X14.3 68 NUPK211   100 NJ219E 95X170X32
6 UK209   35 UC206 30X62X38.1 69 NUPK212   101 NJ220E 100X180X34
7 UK210   36 UC207 35X72X42.9 70 NUPK213   102 NJ221E 0X190X36
8 UK211   37 UC208 40X80X49.2 71 NUPK214   103 NJ222E 0X200X38
9 UK212   38 UC209 45X85X49.2 72 NUPK215   104 NJ223E  
10 UK213   39 UC210 50X90X51.6 73 NUPK216   105 NJ224E 0X215X40
11 UK214   40 UC211 55X100X55.6 74 NUPK217   106 NJ225E  
12 UK215   41 UC212 60X110X65.1 75 NUPK218   107 NJ226E 0X230X40
13 UK216   42 UC213 65X120X65.1 76 NUPK219   108 NJ304E 20X52X15
14 UK217   43 UC214 70X125X74.6 77 NUPK308   109 NJ305E 25X62X17
15 UK218   44 UC215 75X130X77.8 78 NUPK309   110 NJ306E 30X72X19
16 UK219   45 UC216 80X140X82.6 79 NUPK310   111 NJ307E 35X80X21
17 UK304   46 UC217 85X150X85.7 80 NUPK311   112 NJ308E 40X90X23
18 UK305   47 UC218 90X160X96 81 NUPK312   113 NJ309E 45X100X25
19 UK306   48 UC219   82 NUPK313   114 NJ310E 50X110X27
20 UK307   49 UC304   83 NUPK314   115 NJ311E 55X120X29
21 UK308   50 UC305 25X62X38 84 NUPK315   116 NJ312E 60X130X31
22 UK309   51 UC306 30X72X43 85 NJ204E 20X47X14 117 NJ313E 65X140X33
23 UK310   52 UC307 35X80X48 86 NJ205E 25X52X15 118 NJ314E 70X150X35
24 UK311   53 UC308 40X90X52 87 NJ206E 30X62X16 119 NJ315E 75X160X37
25 UK312   54 UC309 45X100X57 88 NJ207E 35X72X17 120 NJ316E 80X170X39
26 UK313   55 UC310 50X110X61 89 NJ208E 40X80X18 121 NJ317E 85X180X41
27 UK314   56 UC311 55X120X66 90 NJ209E 45X85X19 122 NJ318E 90X190X43
28 UK315   57 UC312 60X130X71 91 NJ210E 50X90X20 123 NJ319E 95X200X45
29 UK316   58 UC313 65X140X75 92 NJ211E 55X100X21 124 NJ320E 100X215X47
130 NJ326E 0X280X58 59 UC314 70X150X78 93 NJ212E 60X110X22 125 NJ321E 0X225X49
131 NF204E 20X47X14 60 UC315 75X160X82 94 NJ213E 65X120X23 126 NJ322E 0X240X50
132 NF205E 25X52X15 61 UC316 80X170X86 95 NJ214E 70X125X24 127 NJ323E  
133 NF206E 30X62X16 62 UC317 85X180X96 194 NU221E 0X190X36 128 NJ324E 0X260X55
134 NF207E 35X72X17 63 UC318 90X190X96 195 NU222E 0X200X38 129 NJ325E  
135 NF208E 40X80X18 162 NF312E 60X130X31 196 NU223E   227 NJ2208E 40X80X23
136 NF209E 45X85X19 163 NF313E 65X140X33 197 NU224E 0X215X40 228 NJ2209E 45X85X23
137 NF210E 50X90X20 164 NF314E 70X150X35 198 NU225E   229 NJ2210E 50X90X23
138 NF211E 55X100X21 165 NF315E 75X160X37 199 NU226E 0X230X40 230 NJ2211E 55X100X25
139 NF212E 60X110X22 166 NF316E 80X170X39 200 NU304E 20X52X15 231 NJ2212E 60X110X28
140 NF213E 65X120X23 167 NF317E 85X180X41 201 NU305E 25X62X17 232 NJ2213E 65X120X31
141 NF214E 70X125X24 168 NF318E 90X190X43 202 NU306E 30X72X19 233 NJ2214E 70X125X31
142 NF215E      75X130X25 169 NF319E 95X200X45 203 NU307E 35X80X21 234 NJ2215E 75X130X31
143 NF216E 80X140X26 170 NF320E 100X215X47 204 NU308E 40X90X23 235 NJ2216E 80X140X33
144 NF217E 85X150X28 171 NF321E 0X225X49 205 NU309E 45X100X25 236 NJ2217E 85X150X36
145 NF218E 90X160X30 172 NF322E 0X240X50 206 NU310E 50X110X27 237 NJ2218E 90X160X40
146 NF219E 95X170X32 173 NF323E   207 NU311E 55X120X29 238 NJ2219E 95X170X43
147 NF220E 100X180X34 174 NF324E 0X260X55 208 NU312E 60X130X31 239 NJ2220E 100X180X46
148 NF221E 0X190X36 175 NF325E   209 NU313E 65X140X33 240 NJ2221E  
149 NF222E 0X200X38 176 NF326E 0X280X58 210 NU314E 70X150X35 241 NJ2222E 0X200X53
150 NF223E   177 NU204E 20X47X14 211 NU315E 75X160X37 242 NJ2223E  
151 NF224E 0X215X40 178 NU205E 25X52X15 212 NU316E 80X170X39 243 NJ2224E 0X215X58
152 NF225E   179 NU206E 30X62X16 213 NU317E 85X180X41 244 NJ2225E  
153 NF226E 0X230X40 180 NU207E 35X72X17 214 NU318E 90X190X43 245 NJ2226E 0X230X64
154 NF304E 20X52X15 181 NU208E 40X80X18 215 NU319E 95X200X45 246 NJ3204E  
155 NF305E 25X62X17 182 NU209E 45X85X19 216 NU320E 100X215X47 247 NJ3205E  
156 NF306E 30X72X19 183 NU210E 50X90X20 217 NU321E 0X225X49 248 NJ3206E  
157 NF307E 35X80X21 184 NU211E 55X100X21 218 NU322E 0X240X50 249 NJ3207E  
158 NF308E 40X90X23 185 NU212E 60X110X22 219 NU323E   250 NJ3208E  
159 NF309E 45X100X25 186 NU213E 65X120X23 220 NU324E 0X260X55 251 NJ3209E  
160 NF310E 50X110X27 187 NU214E 70X125X24 221 NU325E   252 NJ3210E  
161 NF311E 55X120X29 188 NU215E      75X130X25 222 NU326E 0X280X58 253 NJ3211E  
260 NJ3218E   189 NU216E 80X140X26 223 NJ2204E 20X47X18 254 NJ3212E  
261 NJ3219E   190 NU217E 85X150X28 224 NJ2205E 25X52X18 255 NJ3213E  
262 NJ3220E   191 NU218E 90X160X30 225 NJ2206E 30X62X20 256 NJ3214E  
263 NJ3221E   192 NU219E 95X170X32 226 NJ2207E 35X72X23 257 NJ3215E  
264 NJ3222E   193 NU220E 100X180X34 333 NU2222E 0X200X53 258 NJ3216E  
265 NJ3223E   299 NF3211E   334 NU2223E   259 NJ3217E  
266 NJ3224E   300 NF3212E   335 NU2224E 0X215X58      
267 NJ3225E   301 NF3213E   336 NU2225E        
268 NJ3226E   302 NF3214E   337 NU2226E 0X230X64      
269 NF2204E 20X47X18 303 NF3215E   338 NU3204E        
270 NF2205E 25X52X18 304 NF3216E   339 NU3205E        
271 NF2206E 30X62X20 305 NF3217E   340 NU3206E        
272 NF2207E 35X72X23 306 NF3218E   341 NU3207E        
273 NF2208E 40X80X23 307 NF3219E   342 NU3208E        
274 NF2209E 45X85X23 308 NF3220E              
275 NF2210E 50X90X23 309 NF3221E              
276 NF2211E 55X100X25 310 NF3222E              
277 NF2212E 60X110X28 311 NF3223E              
278 NF2213E 65X120X31 312 NF3224E              
279 NF2214E 70X125X31 313 NF3225E              
280 NF2215E 75X130X31 314 NF3226E              
281 NF2216E 80X140X33 315 NU2204E 20X47X18            
282 NF2217E 85X150X36 316 NU2205E 25X52X18            
283 NF2218E 90X160X40 317 NU2206E 30X62X20            
284 NF2219E 95X170X43 318 NU2207E 35X72X23            
285 NF2220E 100X180X46 319 NU2208E 40X80X23            
286 NF2221E   320 NU2209E 45X85X23            
287 NF2222E 0X200X53 321 NU2210E 50X90X23            
288 NF2223E   322 NU2211E 55X100X25            
289 NF2224E 0X215X58 323 NU2212E 60X110X28            
290 NF2225E   324 NU2213E 65X120X31            
291 NF2226E 0X230X64 325 NU2214E 70X125X31            
292 NF3204E   326 NU2215E 75X130X31            
293 NF3205E   327 NU2216E 80X140X33            
294 NF3206E   328 NU2217E 85X150X36            
295 NF3207E   329 NU2218E 90X160X40            
296 NF3208E   330 NU2219E 95X170X43            
297 NF3209E   331 NU2220E 100X180X46            
298 NF3210E   332 NU2221E              

Sản phẩm cùng loại

SKF - UCP-UCT-UCF
Giá: Liên hệ
UCP-UCF-UCT-UCFC-UCFL
Giá: Liên hệ
UCP208
Giá: Liên hệ
GỐI ĐỠ UCP-209
Giá: Liên hệ

0908084212