FAG trụ dày, có rế

FAG trụ dày, có rế

FAG trụ dày, có rế

FAG trụ dày, có rế

FAG trụ dày, có rế
FAG trụ dày, có rế
slider0 slider1 slider2 slider3

FAG trụ dày, có rế

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Chịu tải nặng, tốc độ cao, chống mài mòn, chịu va đập.

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 213

BẠCF ĐẠN TRÒN DẦY FAG
STT Mã số Kích thước Giá
936 6404CM 20X72X19  
937 6405 CM 25X80X21  
938 6406 CM 30X90X23  
939 6407 CM 35X100X25  
940 6408 CM 40X110X27  
941 6409 CM 45X120X29  
942 6410 CM 50X130X31  
943 6411 CM 55X140X33  
944 6412 CM 60X150X35  
945 6413 CM 65X160X37  
946 6414 CM 70X180X42  
947 6415 CM 75X190X45  
948 6416 CM 80X200X48  
949 6417 CM    
950 6418 CM    
951 6419 CM    
952 6420 CM    
953 6421 CM    
954 6422CM    
955 6423CM    
1173 6404CM 20X72X19  
1174 6405 CM 25X80X21  
1175 6406 CM 30X90X23  
1176 6407 CM 35X100X25  
1177 6408 CM 40X110X27  
1178 6409 CM 45X120X29  
1179 6410 CM 50X130X31  
1180 6411 CM 55X140X33  
1181 6412 CM 60X150X35  
1182 6413 CM 65X160X37  
1183 6414 CM 70X180X42  
1184 6415 CM 75X190X45  
1185 6416 CM 80X200X48  
1186 6417 CM    
1187 6418 CM    
1188 6419 CM    
1189 6420 CM    
1190 6421 CM    
1191 6422 CM    
1192 5202 CM 15X35X15.875  
1193 5203 CM 17X40X17.462  
1194 5204 CM 20X47X20.638  
1195 5205 CM 25X52X20.638  
1196 5206 CM 30X62X23.812  
1197 5207 CM 35X72X26.988  
1198 5208 CM 40X80X30.162  
1199 5209 CM 45X85X30.162  
1200 5210 CM 50X90X30.162  
1201 5211 CM 55X100X33.338  
1202 5212 CM 60X110X36.512  
1203 5213 CM 65X120X38.100  
1204 5214 CM 70X125X39.688  
1205 5215 CM 75X130X41.275  
1206 5216 CM    
1207 5302 CM 15X42X19  
1208 5303 CM 17X47X22.2  
1209 5304 CM 20X52X22.2  
1210 5305 CM 25X62X25.4  
1211 5306 CM 30X72X30.2  
1212 5307 CM 35X80X34.9  
1213 5308 CM 40X90X36.5  
1214 5309 CM 45X100X39.7  
1215 5310 CM 50X110X44.4  
1216 5311 CM 55X120X49.2  
1217 5312 CM 60X130X54  
1218 5313 CM 65X140X58.7  
1219 5314 CM 70X150X63.5  
1220 5315 CM 75X160X68.3  
1221 5316 CM    
1222 5317 CM    
1223 5318 CM    
1224 5218 CM    

 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212