FAG có nắp bịt một bên, hai bên

FAG có nắp bịt một bên, hai bên

FAG có nắp bịt một bên, hai bên

FAG có nắp bịt một bên, hai bên

FAG có nắp bịt một bên, hai bên
FAG có nắp bịt một bên, hai bên
slider0 slider1 slider2 slider3

FAG có nắp bịt một bên, hai bên

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Làm việc với tốc độ cao, tải nhẹ, trong môi trường bôi trơn giới hạn

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 258

BẠC ĐẠN  FAG
No# Mã số SP Kích thước cơ bản Giá
958 7302B+E 15X42X13  
959 7303B+E 17X47X14  
960 7304B+E 20X52X15  
961 7305B+E 25X62X17  
962 7306B+E 30X72X19  
963 7307B+E 35X80X21  
964 7308B+E 40X90X23  
965 7309B+E 45X100X25  
966 7310B+E 50X110X27  
967 7311B+E 55X120X29  
968 7312B+E 60X130X31  
969 7313B+E 65X140X33  
970 7314B+E 70X150X35  
971 7315B+E 75X160X37  
972 7316B+E 80X170X39  
973 7317B+E 85X180X41  
974 7318E    
975 7319E    
976 7320E    
977 7321E    
978 7322E    
979 7323E    
980 7324E    
981 7202B+E 15X35X11  
982 7203B+E 17X40X12  
983 7204B+E 20X47X14  
984 7205B+E 25X52X15  
985 7206B+E 30X62X16  
986 7207B+E 35X72X17  
987 7208B+E 40X80X18  
988 7209B+E 45X85X19  
989 7210B+E 50X90X20  
1000 7211B+E 55X100X21  
1001 7212B+E 60X110X22  
1002 7213B+E 65X120X23  
1003 7214B+E 70X125X24  
1004 7215B+E 75X130X25  
1005 7216B+E 80X140X26  
1006 7217B+E 85X150X28  
1007 7218E    
1008 7219E    
1009 7220E    
1010 7221E    
1011 7222E    
840 5214 CM 70X125X39.688  
841 5215 CM 75X130X41.275  
842 5216 CM    
843 5302 CM 15X42X19  
844 5303 CM 17X47X22.2  
845 5304 CM 20X52X22.2  
846 5305 CM 25X62X25.4  
847 5306 CM 30X72X30.2  
848 5307 CM 35X80X34.9  
849 5308 CM 40X90X36.5  
850 5309 CM 45X100X39.7  
851 5310 CM 50X110X44.4  
852 5311 CM 55X120X49.2  
853 5312 CM 60X130X54  
855 5313 CM 65X140X58.7  
856 5314 CM 70X150X63.5  
857 5315 CM 75X160X68.3  
858 5316 CM    
859 5317 CM    
860 5318 CM    
861 5218 CM    
 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212