FAG chuyên dùng: UC, UK, NUPK...

FAG chuyên dùng: UC, UK, NUPK...

FAG chuyên dùng: UC, UK, NUPK...

FAG chuyên dùng: UC, UK, NUPK...

FAG chuyên dùng: UC, UK, NUPK...
FAG chuyên dùng: UC, UK, NUPK...
slider0 slider1 slider2 slider3

FAG chuyên dùng: UC, UK, NUPK...

Thông tin tóm tắt sản phẩm

chụi tải tốt, Phù hợp với môi trường bôi trơn giới hạn

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 264

 

FAG UC-UK-NUPK
STT Mã số Kích thước Giá
904 UK204    
905 UK205    
906 UK206    
907 UK207    
908 UK208    
909 UK209    
910 UK210    
911 UK211    
912 UK212    
913 UK213    
914 UK214    
915 UK215    
916 UK216    
917 UK217    
918 UK218    
919 UK219    
920 UK304    
921 UK305    
922 UK306    
923 UK307   BAO
924 UK308   TRUC TIEP
925 UK309    
926 UK310    
927 UK311    
928 UK312    
929 UK313    
930 UK314    
931 UK315    
932 UK316    
933 UK317    
934 UK318    
935 UK319    
1018 UC204 20X47X31  
1019 UC205 25X52X34X14.3  
1020 UC206 30X62X38.1  
1021 UC207 35X72X42.9  
1022 UC208 40X80X49.2  
1023 UC209 45X85X49.2  
1024 UC210 50X90X51.6  
1025 UC211 55X100X55.6 BAO
1026 UC212 60X110X65.1 TRUC TIEP
1027 UC213 65X120X65.1  
1028 UC214 70X125X74.6  
1029 UC215 75X130X77.8  
1030 UC216 80X140X82.6  
1031 UC217 85X150X85.7  
1032 UC218 90X160X96  
1033 UC219    
1034 UC304    
1035 UC305 25X62X38  
1036 UC306 30X72X43  
1037 UC307 35X80X48  
1038 UC308 40X90X52  
1039 UC309 45X100X57  
1040 UC310 50X110X61  
1041 UC311 55X120X66  
1042 UC312 60X130X71  
1043 UC313 65X140X75  
1044 UC314 70X150X78  
1045 UC315 75X160X82  
1046 UC316 80X170X86  
1047 UC317 85X180X96  
1048 UC318 90X190X96  
1049 UC319    

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212