DÂY CUROA BANDO SPZ, SPA, SPB, SPC

DÂY CUROA BANDO SPZ, SPA, SPB, SPC

DÂY CUROA BANDO SPZ, SPA, SPB, SPC

DÂY CUROA BANDO SPZ, SPA, SPB, SPC

DÂY CUROA BANDO SPZ, SPA, SPB, SPC
DÂY CUROA BANDO SPZ, SPA, SPB, SPC

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

DÂY CUROA BANDO SPZ, SPA, SPB, SPC

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Kho: Còn hàng

Mô tả: Narrow V-Belt BANDO:
- Wapped Types : SPZ, SPA, SPB SPC
- Raw Edge Cogged Types : SPAX, SPBX,SPCX

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 4515

 

SPA 1000

MODEL: 

SPB 2180
SPB 2650
SPB 3150
SPB 3350
SPB 5000
SPB 5300

SPC 2650
SPC 4000
SPC 4400
SPC 4500

 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212