Dây curoa Bando B

Dây curoa Bando B

Dây curoa Bando B

Dây curoa Bando B

Dây curoa Bando B
Dây curoa Bando B

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

Dây curoa Bando B

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Kho: Còn hàng

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 6378

Thông số cơ bản
Mã dây  R r Mã dây  R r Mã dây  R r
B23  624 584 B56   1 460  1 422   B110   2 840  2 794  
B24  650 610 B57   1 490  1 448   B111.5   2 872  2 832  
B25  675 635 B58   1 510  1 473   B112   2 890  2 845  
B26  700 660 B59   1 540  1 499   B114   2 940  2 896  
B26.5  715 673 B60   1 560  1 524   B115   2 960  2 921  
B27  730 686 B61   1 590  1 549   B116   2 990  2 946  
B28  750 711 B62   1 620  1 575   B118   3 040  2 997  
B28.5  760 724 B63   1 640  1 600   B120   3 090  3 048  
B29  770 737 B63.5   1 655  1 613   B122   3 140  3 099  
B29.5  785 749 B64   1 670  1 626   B124   3 200  3 150  
B30  800 762 B65   1 690  1 651   B126   3 240  3 200  
B31  830 787 B66   1 720  1 676   B128   3 290  3 251  
B31.5  845 800 B67   1 740  1 702   B130   3 350  3 302  
B32  860 813 B68   1 760  1 727   B132   3 400  3 353  
B32.25  863 819 B69   1 800  1 753   B134   3 450  3 404  
B32.5  866 826 B69.5   1 810  1 765   B136   3 500  3 454  
B33  880 838 B70   1 820  1 778   B138   3 550  3 505  
B33.5  895 851 B71   1 850  1 803   B140   3 600  3 556  
B33.75  900 857 B72   1 870  1 829   B142   3 650  3 607  
B34  910 864 B73   1 900  1 854   B144  3 700  3 658  
B34.5  920 876 B74   1 920  1 880   B146   3 750  3 708  
B35  930 889 B75   1 950  1 905   B148   3 800  3 759  
B35.5  945 902 B76  1 970  1 930   B150   3 850  3 810  
B35.75  950 908 B77   2 000  1 956   B151   3 870  3 835  
B36  960 914 B78   2 020  1 981   B152   3 900  3 861  
B36.25  965 921 B79   2 050  2 007   B154   3 950  3 912  
B36.5  970 927 B80   2 070  2 032   B156   4 010  3 962  
B37  980 940 B81   2 100  2 057   B158   4 060  4 013  
B37.5  990 953 B82   2 130  2 083   B160   4 110  4 064  
B38   1 000  965 B83   2 150  2 108   B162   4 160  4 115  
B38.5   1 020  978 B83.5   2 165  2 121   B164   4 200  4 166  
B39   1 030  991 B84   2 180  2 134   B165   4 230  4 191  
B39.5   1 045  1 003   B85   2 200  2 159   B167   4 280  4 242  
B40   1 060  1 016   B86   2 230  2 184   B170   4 360  4 318  
B40.5   1 070  1 029   B87   2 250  2 210   B173   4 430  4 394  
B41   1 080  1 041   B88   2 280  2 235   B175   4 490  4 445  
B41.5   1 090  1 054   B89   2 300  2 261   B177   4 540  4 496  
B42   1 100  1 067   B90   2 330  2 286   B180   4 610  4 572  
B42.5   1 115  1 080   B91   2 350  2 311   B185   4 740  4 699  
B43   1 130  1 092   B92   2 380  2 337   B187   4 800  4 750  
B43.25   1 140  1 099   B93   2 400  2 362   B195   5 000  4 953  
B44   1 160  1 118   B94   2 420  2 388   B197   5 044  5 004  
B45   1 180  1 143   B94.5   2 435  2 400   B204   5 220  5 182  
B45.5   1 195  1 156   B95   2 450  2 413   B208   5 340  5 283  
B46   1 210  1 168   B96   2 480  2 438   B210   5 370  5 334  
B46.5   1 225  1 181   B96.5   2 490  2 451   B220   5 630  5 588  
B47   1 240  1 194   B97   2 500  2 464   B225   5 760  5 715  
B48   1 260  1 219   B98   2 530  2 489   B236   6 040  5 994  
B49   1 290  1 245   B99   2 560  2 515   B240   6 140  6 096  
B50   1 310  1 270   B100   2 580  2 540    B248   6 340  6 299  
B51   1 340  1 295   B101   2 610  2 565    B264   6 750  6 706  
B52   1 370  1 321   B102   2 630  2 591    B270   6 900  6 858  
B52.5   1 380  1 334   B103   2 660  2 616    B275   7 025  6 985  
B53   1 390  1 346   B104   2 680  2 642    B276   7 050  7 010  
B53.5   1 400  1 359   B105   2 700  2 667    B280   7 150  7 112  
B54   1 410  1 372   B106   2 740  2 692    B300   7 660  7 620  
B55   1 440  1 397   B107   2 760  2 718    B315   8 040  8 001  
      B108   2 790  2 743      
 
Mã dây  R r Mã dây  R r Mã dây  R r
B23  624 584 B56   1 460  1 422   B110   2 840  2 794  
B24  650 610 B57   1 490  1 448   B111.5   2 872  2 832  
B25  675 635 B58   1 510  1 473   B112   2 890  2 845  
B26  700 660 B59   1 540  1 499   B114   2 940  2 896  
B26.5  715 673 B60   1 560  1 524   B115   2 960  2 921  
B27  730 686 B61   1 590  1 549   B116   2 990  2 946  
B28  750 711 B62   1 620  1 575   B118   3 040  2 997  
B28.5  760 724 B63   1 640  1 600   B120   3 090  3 048  
B29  770 737 B63.5   1 655  1 613   B122   3 140  3 099  
B29.5  785 749 B64   1 670  1 626   B124   3 200  3 150  
B30  800 762 B65   1 690  1 651   B126   3 240  3 200  
B31  830 787 B66   1 720  1 676   B128   3 290  3 251  
B31.5  845 800 B67   1 740  1 702   B130   3 350  3 302  
B32  860 813 B68   1 760  1 727   B132   3 400  3 353  
B32.25  863 819 B69   1 800  1 753   B134   3 450  3 404  
B32.5  866 826 B69.5   1 810  1 765   B136   3 500  3 454  
B33  880 838 B70   1 820  1 778   B138   3 550  3 505  
B33.5  895 851 B71   1 850  1 803  
 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212