Bạc đạn, dây belt, nhông xích công nghiệp, Coupling, khớp nối trục, Khóa trục, Powerlock, tool...

DÂY CUROA BANDO 1250DH, 900DH, 100DH, 1100DH BANDO, DMXL, DXL, DL

DÂY CUROA BANDO 1250DH, 900DH, 100DH, 1100DH BANDO, DMXL, DXL, DL

DÂY CUROA BANDO 1250DH, 900DH, 100DH, 1100DH BANDO, DMXL, DXL, DL

DÂY CUROA BANDO 1250DH, 900DH, 100DH, 1100DH BANDO, DMXL, DXL, DL

DÂY CUROA BANDO 1250DH, 900DH, 100DH, 1100DH BANDO, DMXL, DXL, DL
DÂY CUROA BANDO 1250DH, 900DH, 100DH, 1100DH BANDO, DMXL, DXL, DL

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

DÂY CUROA BANDO 1250DH, 900DH, 100DH, 1100DH BANDO, DMXL, DXL, DL

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Kho: còn hàng

Mô tả: Bando Double V-Belt: 
Types : DH, DMXL, DXL, DL

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 7634

Mô tả: Bando Double V-Belt: 
Types : DH, DMXL, DXL, DL

540DH
570DH
840DH
900DH
1000DH
1100DH
1250DH

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212