Dây Belt răng XL40, XL60, XL80, XL140 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Dây Belt răng XL40, XL60, XL80, XL140 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Dây Belt răng XL40, XL60, XL80, XL140 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Dây Belt răng XL40, XL60, XL80, XL140 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Dây Belt răng XL40, XL60, XL80, XL140 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT
Dây Belt răng XL40, XL60, XL80, XL140 - CÔNG TY TNHH TM TÂM NAM PHÁT

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

Dây Belt răng XL40, XL60, XL80, XL140

Thông tin tóm tắt sản phẩm

 

 

Belt type: XL, Width: 10MM, Pitch: 5.08, Chu vi: 203.2MM, 40 Răng

Belt Pitch: 5.08mm
Belt circumference: 203.2MM
Width: 10mm

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 1473

Type Chu vi Số răng Type Chu vi Số răng Type Chu vi Số răng
44 XL 111.76 22 164 XL 416.56 82 310 XL 787.4 155
60 XL 152.4 30 166 XL 421.64 83 312 XL 792.48 156
70 XL 177.8 35 170 XL 431.8 85 316 XL 802.64 158
76 XL 193.04 38 172 XL 436.88 86 320 XL 812.8 160
80 XL 203.2 40 176 XL 447.04 88 326 XL 828.04 163
82 XL 208.28 41 180 XL 457.2 90 330 XL 838.2 165
90 XL 228.6 45 182 XL 462.28 91 336 XL 853.44 168
94 XL 238.76 47 184 XL 467.36 92 340 XL 863.6 170
96 XL 243.84 48 188 XL 477.52 94 348 XL 883.92 174
98 XL 248.92 49 190 XL 482.6 95 352 XL 894.08 176
100 XL 254 50 194 XL 492.76 97 360 XL 914.4 180
102 XL 259.08 51 200 XL 508 100 364 XL 924.56 182
104 XL 264.16 52 202 XL 513.08 101 380 XL 965.2 190
106 XL 269.24 53 206 XL 523.24 103 384 XL 975.36 192
108 XL 274.35 54 208 XL 528.32 104 390 XL 990.6 195
110 XL 279.4 55 210 XL 533.4 105 400 XL 1016.9 200
114 XL 289.56 57 212 XL 538.48 106 424 XL 1076.9 212
116 XL 294.64 58 214 XL 543.56 107 432 XL 1097.28 216
118 XL 299.72 59 216 XL 548.64 108 450 XL 1143 225
120 XL 304.8 60 220 XL 558.8 110 460 XL 1168.4 230
122 XL 309.88 61 226 XL 574.04 113 490 XL 1244.6 245
124 XL 314.96 62 228 XL 579.13 114 564 XL 1432.56 282
126 XL 320.04 63 230 XL 584.2 115 576 XL 1432.56 288
128 XL 325.12 64 236 XL 599.44 118 612 XL 1554.48 306
130 XL 330.2 65 240 XL 609.6 120 630 XL 1600.2 315
132 XL 335.28 66 250 XL 635 125 670 XL 1701.8 335
134 XL 340.36 67 260 XL 660.4 130 700 XL 1778 350
136 XL 345.44 68 270 XL 685.8 135      
140 XL 355.6 70 276 XL 701.04 138      
142 XL 360.68 71 280 XL 711.2 140      
144 XL 365.76 72 282 XL 716.28 141      
146 XL 370.84 73 290 XL 736.6 145      
150 XL 381 75 300 XL 762 150      
160 XL 406.4 80 304 XL 772.16 152      
162 XL 411.48 81 306 XL 777.24 153      

 

 

Sản phẩm cùng loại

Băng tải OPTIBELT
Giá: Liên hệ
Băng tải PVC
Giá: Liên hệ

0908.084.212