BẠC ĐẠN CHÀ 51209

BẠC ĐẠN CHÀ 51209

BẠC ĐẠN CHÀ 51209

BẠC ĐẠN CHÀ 51209

BẠC ĐẠN CHÀ 51209
BẠC ĐẠN CHÀ 51209

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

BẠC ĐẠN CHÀ 51209

Thông tin tóm tắt sản phẩm

Đường kính trong (d): 45mm

Đường kính ngoài ( D): 73mm

Chiều dày ( B): 20mm

trọng lượng: 0.317Kg

 

Giá: Liên hệ
Lượt xem: 427

Đường kính trong (d): 45mm

Đường kính ngoài ( D): 73mm

Chiều dày ( B): 20mm

trọng lượng: 0.317Kg

Các mã tương tự:

51104 51204 51105 51205 51106 51206 51107 51207 51108 51208 51109 51209 51110 51210 51112 51213

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212