Bạc đạn, dây belt, nhông xích công nghiệp, Coupling, khớp nối trục, Khóa trục, Powerlock, tool...

APTOMAT-MCB-DELIXI-CDB6S2C6

APTOMAT-MCB-DELIXI-CDB6S2C6

APTOMAT-MCB-DELIXI-CDB6S2C6

APTOMAT-MCB-DELIXI-CDB6S2C6

APTOMAT-MCB-DELIXI-CDB6S2C6
APTOMAT-MCB-DELIXI-CDB6S2C6

Danh Mục Sản Phẩm

I-Menu
slider0 slider1 slider2 slider3

APTOMAT-MCB-DELIXI-CDB6S2C6

Thông tin tóm tắt sản phẩm
Giá: Liên hệ
Lượt xem: 6535

CDB6S2C6 MCB 2P, 6A – 6KA
CDB6S2C10 MCB 2P, 10A – 6KA
CDB6S2C16 MCB 2P, 16A – 6KA
CDB6S2C20 MCB 2P, 20A – 6KA
CDB6S2C25 MCB 2P, 25A – 6KA
CDB6S2C32 MCB 2P, 32A – 6KA
CDB6S2C40 MCB 2P, 40A – 6KA
CDB6S2C50 MCB 2P, 50A – 4.5KA
CDB6S2C63 MCB 2P, 63A – 4.5KA

 

 

Sản phẩm cùng loại

0908.084.212